Geachte relatie van Helfferich – Heteren ,

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) hebben wij onze voorzorgsmaatregelen uiteraard aangescherpt en volgen daarbij de adviezen op van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid. Onze primaire focus ligt op het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van onze klanten en medewerkers.

  • Wij blijven natuurlijk voor u klaar staan. Onze werkplaats sleutelt gewoon door achter gesloten deuren. Echter zijn er wel voorzorgsmaatregelen en zal het contact zal hoofdzakelijk lopen middels whatsapp, email of telefonisch.
  • We hanteren een contactloze overdracht van de auto, dit betreft zowel het ontvangst als de aflevering . Nadere details hierover ontvangt u wanneer dat noodzakelijk is.
  • Over de werkopdrachten hebben we vooraf reeds contact gehad middels de App, mail of telefonisch.
  • Showroom bezoeken vinden alleen plaats na telefonisch gemaakte afspraak en hierbij zullen wij de maatregels zoals geen hand geven en een gepaste afstand van min 1,5m hanteren.
  • Onze haal en breng service is beperkt inzetbaar deze periode en hierbij zullen dezelfde condities gelden bij de overdracht als die bij overdracht bij ons in Heteren.

Verder verzoeken wij u met klem om vooral thuis te blijven wanneer u klachten heeft zoals een verkoudheid, hoesten en niezen.

Tot slot wensen wij u en uw naasten een goede gezondheid en heel veel sterkte toe in deze lastige tijd.

Directie Helfferich – Heteren

Erik Helfferich & Irma Kroon